Rol van ouders

De rol van ouders vinden wij belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Om die reden hebben wij een eigen Ouder Advies Commissie (OAC). Zij behartigt de belangen van zowel kinderen als ouders en is een belangrijke schakel tussen BuitenKids en de ouders. De OAC krijgt gelegenheid advies uit te brengen over tal van zaken ten aanzien van veiligheid, gezondheid, ontwikkelingen en prijswijzigingen. Een aantal keren per jaar vinden er bijeenkomsten plaats. Contact met de OAC verloopt via; buitenkidsoac@gmail.com.

Contact tussen ouders en BuitenKids

Opvoeden doen we samen! Wij zien onszelf als co-opvoerder van jouw kind en hechten daarom grote waarde aan goede en duidelijke communicatie met de ouder(s). Dit komt het welzijn en welbevinden van jouw kind ten goede.

Wij hebben een aantal vaste persoonlijke communicatiemomenten en daarnaast maken wij voor de optimale communicatie met ouders gebruik van Bitcare, een online communicatiesysteem. Bij aanvang van de opvang ontvang je van ons een link om je hiervoor aan te melden.

Hierin zijn de algemene voorwaarden kinderopvang terug te vinden, onder documenten; Algemene voorwaarden kinderopvang

Onze contactmomenten:

1. Kort voorafgaand aan de start van de plaatsing krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierbij wordt nogmaals aandacht geschonken aan onze werkwijze en kunnen de specifieke aandachtspunten van jouw kind aan de orde komen. Tevens is hier ruimte voor vragen en wordt een eventuele wenochtend besproken.

2. Overdracht, belangrijk bij de opvang van jouw kind is elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling. Er is bij zowel bij het brengen en halen altijd een persoonlijk overdrachtsmoment met één van onze medewerkers.

We horen dan graag of er bijzonderheden zijn en als wij die constateren hoor je die aan het einde van de dag weer van ons. Deze gegevens vind je ook terug in Bitcare, hierin bevinden zich alle feitelijke gegevens slaap en eettijden, hoeveelheden en welke activiteiten het kind heeft gedaan en we delen regelmatig een foto.

3. Jaarlijkse kindgesprekken, onze medewerkers geven dan een beeld van de ontwikkeling van jouw kind tijdens de opvang aan de hand van de welbevindenregistratie. Ook eventuele vragen komen aan de orde. Bij overgang naar de basisschool kun je deze informatie gebruiken voor een soepele overdracht naar groep 1.

4. OAC, er vindt regelmatig overleg plaats met de ouder adviescommissie (OAC) van BuitenKids. Ook ouders kunnen met vragen altijd terecht bij deze commissie.

5. Evaluatie, aan het einde van de opvangperiode word je uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.

© 2024 Kinderopvang Buitenkids | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Ontwerp VRMGVR | Technische realisatie Sieronline