Een dag bij...BuitenKids

Wij bieden opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Buiten staat hierin centraal. Buiten zijn, buiten spelen en buiten leren. De natuur daagt uit om te bewegen en het heeft een ontspannende, rustgevende invloed op kinderen.

Er is bij BuitenKids voldoende afwisseling in het buiten zijn. Zo hebben we verschillende plekken voor groepsmomenten, zoals een grote zandspeelplaats, speelhuisjes en een ren met onder andere kippen. Ook rustmomenten vinden vaak buiten plaats, zo slapen de kleine kinderen in speciale buitenhuisjes.

Natuurbeleving en buitenspelen dragen positief bij aan de ontwikkeling van een kind. Het geeft balans in de persoonlijke ontwikkeling en zorgt ervoor dat kinderen zich zowel emotioneel als sociaal sterker ontwikkelen. Dat is in onze ogen een van de meest belangrijke argumenten waarom bij BuitenKids ‘buiten’ centraal staat.

Bekijk onze werkwijze >

Voorjaarsochtend

Het dagritme bij BuitenKids

Wij hechten bij BuitenKids aan structuur, omdat dit rust biedt voor de kinderen (en ouders). De kinderen weten zo waar ze aan toe zijn, het bevordert hun gevoel van veiligheid en biedt hen de zekerheid om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Om die reden hanteren we bijvoorbeeld vaste haal- en brengtijden en hebben we een gestructureerd dagprogramma, met vaste momenten voor een buitenactiviteit, eten, slapen en rusten.

De vaste haal- en brengtijden zijn:
’s Ochtends van 7.30 tot 8.45 uur
’s Middags van 12.45 tot 13.15 uur
’s Avonds van 16.45 tot 18.00 uur

Voor communicatie met ouders maken we gebruik van Bitcare, ons online communicatiesysteem, waarin je onder andere belangrijke documenten zoals contract en facturen terugvindt, maar ook alle activiteiten en ontwikkelingsplannen van jouw kind.  Het persoonlijk contact met ouders vinden wij enorm belangrijk en daarom vindt er bij het brengen en halen altijd een mondelinge overdracht plaats met een medewerker.

Najaarsmiddag

Maak kennis met

Kinderopvang is een vak! Daarom beschikken al onze medewerkers over de juiste opleiding, om te garanderen dat jouw kind de opvang en begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Bij BuitenKids heeft ieder kind een eigen mentor, die het eerste aanspreekpunt is voor de ouders en ook ontwikkelings- en evaluatiegesprekken voert met hen. De mentor werkt altijd op de groep van een kind.

Verder zorgen we ervoor dat de kinderen bekend zijn met alle medewerkers. Zo voorkomen we dat we met invalkrachten werken, wat voor de kinderen veel meer veiligheid en geborgenheid biedt. Standaard zijn er altijd minimaal 2 personen aanwezig op onze locatie, gedurende de hele dag. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen staat er 1 medewerker op 3 tot 8 kinderen. Ieder kind heeft een eigen stampgroep, met minimaal 3 vaste medewerkers waarvan er altijd één aanwezig is. Soms worden groepen, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, samengevoegd. Maar omdat onze medewerkers inzetbaar zijn op alle groepen, zijn ze bij alle kinderen bekend.

Wil je een keer komen kennismaken of heb je meer vragen? Neem dan contact met ons op of meld jezelf aan voor onze kijk- en voorlichtingsdagen.

© 2024 Kinderopvang Buitenkids | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Ontwerp VRMGVR | Technische realisatie Sieronline