KOM MEE NAAR BUITEN KIDS

BuitenKids biedt opvang waar kinderen plezier hebben. Opvang waar geborgenheid, contact met de natuur en professionaliteit voorop staan. Opvang die een bijdrage levert aan de opvoeding van elk kind dat aan ons wordt toevertrouwd. BuitenKids laat uw kind aarden met de natuur en met zichzelf.

VOORJAARSOCHTEND

In Buitenkids bieden we kinderen een veilige en geborgen omgeving, waar ze ruimte krijgen. Ruimte om zichzelf te zijn. Deze ruimte bieden we wel binnen grenzen; niet aan wie ze zijn, maar wel aan wat wel en niet mag.
Natuurbeleving draagt positief bij aan de ontwikkeling van het kind. In een natuurlijke omgeving worden kinderen in contact gebracht met de ontwikkeling van het leven om hen heen en leren ze natuurlijke ritmes te volgen.
Als kinderen vertrouwen hebben in de omgeving en de mensen om hen heen, kunnen ze zich vrij voelen in hun spel, en durven zij vreugde, boosheid en verdriet, te tonen, uitdagingen aan te gaan en durven ze ook te falen.

NAJAARSMIDDAG

Wij ervaren dat kinderen van 0 tot 4 jaar het beste gedijen in een rustige omgeving, we creƫren een zo gestructureerd mogelijk dagritme.
Kinderen weten zo waar ze aan toe zijn, wat hun gevoel van veiligheid bevordert en de zekerheid biedt om zich in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen.
Door een rustige en gestructureerde omgeving krijgen kinderen de ruimte om zich te concentreren op samenspel, creativiteit en plezier.

NAJAARSMIDDAG